Paušální daň doposud nebyla příliš rozšířená. Platí ji jen několik desítek podnikatelů, ovšem v současné době se více propaguje a její podmínky by od tohoto roku měly být mírnější než doposud. Pokud platíte paušální daň, nemusíte podávat daňové přiznání a můžete být také ušetřeni EET.

Co obnáší platit paušální daň? V podstatě jde o domluvu s finančním úřadem, že budete platit daně v předem dohodnuté výši. Po slevách na dani je minimální částka paušální daně 600 korun.

Výše paušální daně závisí na minulých příjmech a výdajích, na příjmech a výdajích, které očekáváte v tomto roce. Jestliže finanční úřad vaši žádost a podklady vyhodnotí kladně a vy se stanete plátcem paušální daně, odpadá vám povinnost podávat daňové přiznání.

Paušální daň a její výhody

Od letošního roku má ministerstvo financí v plánu zvýhodnit podmínky paušální daně. Jednou z největších výhod paušální daně je to, že jste ušetřeni byrokracie. Kromě toho:

 • nemusíte vést účetnictví
 • nemusíte vést daňovou evidenci
 • nemusíte evidovat vynaložené náklady
 • pro daň z příjmu vedete jen základní záznamy
 • nepodáváte daňové přiznání k dani z příjmů
 • nemusíte se tolik obávat daňové kontroly

Paušální daň není pro každého

Člověk, který platí paušální daň, nesmí mít jiné zdanitelné příjmy než z těchto podnikatelských činností:

 • živnostenské podnikání
 • zemědělská výroba
 • lesní a vodní hospodářství
 • příjmy z úroků z vkladů na účtu, který je určený k podnikání
 • jiné podnikání, k němuž je zapotřebí podnikatelské oprávnění

Kromě toho podnikatel nesmí mít zaměstnance ani spolupracující osoby. Výjimku tvoří manžel či manželka, ovšem v takovém případě musí paušální daň platit oba. Vaše roční příjmy nesmí přesahovat 5 milionů korun a nesmíte také být společníkem společnosti.

Výpočet paušální daně

Paušální daň se počítá tak, že od předpokládaných příjmů odečteme předpokládané výdaje a předpokládané nezdanitelné části základu daně. Tímto způsobem dojdete k základu daně, z nějž se počítá 15% daň. Z ní se poté ještě odečte předpokládaná sleva na dani, kterou budete uplatňovat s žádostí o stanovení paušální daně.

Pokud vypočítáte nižší daň, musí se zvýšit na 600 korun. Nevzniká vám také nárok na daňový bonus. V momentě, kdy s finančním úřadem podepíšete dohodu a odsouhlasíte výši paušální daně, nelze se už proti výši daně odvolávat, není možné ji snižovat ani zvyšovat, a to ani v případě, že vaše příjmy v daném roce jsou výrazně nižší, než jste čekali. Pokud dohodu s finančním úřadem nepodepíšete, podáváte klasicky daňové přiznání.

Výše paušální daně musí být dohodnutá nejpozději do 15. května zdaňovacího období. Paušální daň se platí do 15. prosince 2017. Paušální daň je možné stanovit maximálně na tři zdaňovací období. Poté musíte podat další žádost nebo daňové přiznání.

Žádost o paušální daň

Jestliže chcete platit paušální daň už v roce 2017, bylo nutné o ni zažádat do konce ledna 2017. Finanční úřad po vás bude chtít, jaké jsou vaše předpokládané příjmy a výdaje za příslušné zdaňovací období, tedy příjmy ze živnostenského podnikání, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z jiného podnikání, k němuž je zapotřebí podnikatelské oprávnění.

 • Předpokládané příjmy – zahrnují také příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku a příjmy ze zrušení rezervy.
 • Předpokládané výdaje – patří sem například nákup materiálu a zboží, provozní náklady, nájem a energie v provozovně, výdaje za použití motorového vozidla, pořízení nehmotného majetku, bankovní poplatky, silniční daň, úroky z úvěru a další.

Novinky pro paušální daň v roce 2017

Od roku 2017 by měla být paušální daň dostupná také pro podnikatele, kteří mají zaměstnance a pro podnikatele s příjmy ze zaměstnání.

V plánu také je to, že podnikatelé, kteří platí paušální daň a ve třech předcházejících letech nebyly jejich hrubé příjmy vyšší než 250 000, nebudou muset elektronicky evidovat tržby. Tyto úpravy by měly být v platnosti od dubna 2017.

Co se nemění?

Beze změny zůstává to, že musíte vést alespoň základní evidenci svých příjmů, hmotného majetku a pohledávek. V případě, že jste plátci DPH, musíte vést evidenci podle zákona o DPH.

Co dělat, když máte jiné příjmy, než jste předpokládali?

Jestliže máte během zdaňovacího období vyšší příjmy než na které vám byla stanovena paušální daň, a které jste nahlásili finančnímu úřadu, a pokud jejich výše přesáhla 15 000 korun, musíte na konci zdaňovacího období podat daňové přiznání. Zruší se tak rozhodnutí o stanovení paušální daně, a to také pro následující zdaňovací období.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: , , ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání