V roce 2017 musí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podat především noví majitelé pozemků, nicméně povinnost zaplatit daň z nemovitosti se týká každého, kdo nějakou nemovitost vlastní. Jaká je daň z nemovitosti pro rok 2017?

Výpočet daně z nemovitosti 2017

Daň z nemovitosti se obecně dělí na:

 • daň z pozemku – základ daně je vyjádřený buď v korunách nebo metrech čtverečních. Vyjádření v korunách se týká například oné půdy, zahrad, chmelnic, vinic a travnatých porostů. Základ daně tvoří cena půdy, kterou zjistíte tak, že vynásobíte výměru pozemku průměrnou cenou půdy. Tu vám sdělí na finančním úřadě. Jestliže jste už přiznávali v předchozích letech a v roce 2017 nepodáváte nové přiznání, nemusíte daň propočítávat. Sazbu daně za vás spočítá Finanční správa.
  TIP: jestliže si daň propočítáváte sami, zvolte elektronický formulář daňové správy.
  Podívejte se, jaké pozemky jsou osvobozeny od daně.
 • daň ze staveb a jednotek – základ daně ze stavby tvoří výměra stavby v metrech čtverečních. Základ daně bytu nebo nebytových prostor je výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,2. V případě, že k bytu náleží ještě pozemek přesahující zastavěnou plochu, například zahrádka, je koeficient 1,22.
  Podívejte se, jaké stavby a jednotky jsou osvobozeny od daně.

Základ sazby daně představuje pouze výchozí údaj pro výpočet. Násobí se koeficientem, který přiděluje obec v závislosti na počtu obyvatel. Kromě toho může samotná obec stanovit také místní koeficient:
Sazbu daně vynásobte výměrou nemovitosti, koeficientem pro danou obec a místním koeficientem = daň

Základní sazby pro daň z jednotek a staveb

 • U obytných domů je to 2 Kč/m2.
 • U budov pro rodinnou a individuální rekreaci je to 6 Kč/m2 a u staveb s doplňkovou funkcí k takovým budovám (kromě garáže) je to 2 Kč/m2.
 • U garáží vystavěných odděleně od obytného domu je to 8 Kč/m2.
 • U zdanitelné jednotky a stavby, která je z převážné části využívána pro podnikání v lesním či vodním hospodářství nebo v zemědělské prvovýrobě je to 2 Kč/m2.
 • U zdanitelné jednotky a stavby, která je z převážné části využívána pro podnikání ve stavebnictví, v průmyslu, energetice, dopravě, v ostatní zemědělské výrobě a v dalším druhu podnikání je to 10 Kč/m2.
 • Pro ostatní zdanitelné stavby je to 6 Kč/m2.
 • Pro ostatní zdanitelné jednotky je to 2 Kč/m2.

Pro stavby platí, že se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m2 za každé další nadzemní podlaží, pokud zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje 2/3 zastavěné plochy stavby.

Pro zdanitelné stavby určené k podnikání platí, že se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m2 za každé další nadzemní podlaží, pokud zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje 1/3 zastavěné plochy stavby.

Základní sazby pro daň z pozemků

 • U zahrad, orné půdy, chmelnic, vinic a ovocných sadů je to 0,75%.
 • U rybníků s chovem ryb, travních porostů a hospodářských lesů je to 25%.
 • U pozemků a ploch, které se využívají k podnikání nebo při zemědělské prvovýrobě je to 1 Kč/m2.
 • U pozemků a ploch, které se využívají k podnikání v průmyslu, stavebnictví, energetice či ostatní zemědělské výrobě je to 5 Kč/m2.
 • Pro stavební pozemky je to 2 Kč/m2.
 • Pro ostatní plochy je to 0,2 Kč/m2.

Jak vysoký je koeficient?

Základní sazbu daně je třeba vynásobit koeficientem, který se odvíjí od velikosti obce.

 • obec do 1000 obyvatel: koeficient 1,0
 • obec od 1001 do 6000 obyvatel: koeficient 1,4
 • obec od 6000 do 10 000 obyvatel: koeficient 1,6
 • obec od 10 000 do 25 000 obyvatel: koeficient 2,0
 • obec od 25 000 do 50 000 obyvatel: koeficient 2,5
 • obec od 50 001 obyvatel a ve statutárních městech Luhačovice, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a
 • Poděbrady: koeficient 3,5
 • Praha: koeficient 4,5

Obec může vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo naopak snížit o 1 až 3 kategorie. V Praze se koeficient může zvýšit až na 5.

Mimo tento uvedený základní koeficient má obec možnost stanovit ještě další, místní koeficient, který může být až 5 bodů.

Případy vyšších daní

Pokud jste vlastníkem obytného domu, jehož součástí je také nebytový prostor využívaný pro podnikání, daň z nemovitosti se vám zvýší o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v m2 a částky 2 Kč. Toto se netýká nebytových prostor osvobozených od daně a nebytových prostor využívaných v zemědělské prvovýrobě.

Pokud jste vlastníkem jednotky, jejíž součástí je nebytový prostor využívaný pro podnikání, daň z nemovitosti se vám zvýší o součin podlahové plochy nebytového prostoru a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové jednotky je využívána po podnikání, a sazbou daně, který je příslušná pro tuto zdanitelnou jednotku. Toto se netýká nebytových prostor osvobozených od daně a prostor užívaných pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, ve vodním a lesním hospodářství.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: , , , ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání