S daňovým přiznáním za loňský rok podávají daňoví poplatníci nejrůznější žádosti o možné odpočty a slevy. Jednou z nich je právě sleva na dani na manželku, díky které můžete svou daňovou povinnost snížit až o 24 840 korun, což rozhodně není zanedbatelná částka. Je však důležité, aby příjmy vaší zákonné manželky za loňský rok nepřesáhly částku 68 000 korun.

Odečet daně na manželku

Pokud má vaše manželka (nebo manžel) roční příjmy maximálně 68 000 korun, můžete uplatňovat slevu ve výši až 24 800 korun. Jestliže je vaše manželka navíc držitelku průkazu ZTP/P, sleva může dosahovat až dvojnásobné výše, tedy 49 680 korun. Sleva se odečítá v daňovém přiznání.

Základem je pohlídat si, zda splňujete podmínky pro to, aby vám sleva na dani na manželku byla udělena. Odečet daně na manželku se uplatňuje pokaždé za celý předchozí rok a je poměrně vysoká.

Sleva na dani na manželku se vztahuje pouze na zákonné manželky a manžele. Na družku ani druha slevu nelze uplatnit, a to ani v případě, že spolu v jedné domácnosti žijete několik let. Pokud se stanete manželi kupříkladu v červnu, podáváte žádost o slevu na dani na manželku na konkrétní část roku, kdy je splněna podmínka manželství. K žádosti je pak nutné doložit také kopii oddacího listu. Daňová sleva na manželku vám následně bude poskytnuta v poměrné výši za měsíce, kdy jste byli manželé.

Čestné prohlášení manželky k daňovému přiznání

Pokud vaše manželka (manžel) skutečně za předchozí rok nemá výdělek vyšší než 68 000 korun, je třeba ještě vyplnit čestné prohlášení manželky. Jedná se o naprosto jednoduchou záležitost. Tiskopis lze stáhnout z internetu, vytisknout, vyplnit potřebné údaje a podepsat.

OSVČ musí daňové přiznání podat do 1. dubna 2016 a aby podnikatel mohl uplatnit slevu na dani na manželku, musí právě společně s daňovým přiznáním odevzdat i toto čestné prohlášení manželky.

Co vše zahrnuje limit do 68 000 korun?

  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
  • dávky osobám se zdravotním postižením,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • příspěvek na péči, sociální služby,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
  • stipendium poskytované studujícím a soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
  • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Do vlastního příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek (a to i tehdy, přesáhne-li limit 68 000 korun). Nemocenské dávky, mateřská, důchod a podpora v nezaměstnanosti se naopak do vlastního příjmu započítávají.

POZOR! Neoprávněné uplatnění slevy na dani může být trestáno sankcí formou penále a úroku z prodlení!

Pokud jste OSVČ a v daňovém přiznání uplatňujete výdaje paušálem a nemáte jiné dostatečně vysoké zdanitelné příjmy, nemůžete daňovou slevu na manželku uplatňovat.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání