Po několika měsících vyjednávání se poslanci shodli na novele insolvenčního zákona a podmínky pro osobní bankrot získaly podstatně jinou podobu. Vyškrtnuta byla například nulová varianta, v rámci níž nemusel dlužník v průběhu sedmi let splatit vůbec nic. Jaké jsou další nové podmínky pro osobní bankrot?

Osobní bankrot je cesta z dluhů dlouhá pět let. Na soud se může obrátit každý, kdo má dluh alespoň u dvou věřitelů, kdo není prokazatelně schopen své dluhy splácet, a kdo je schopný v průběhu pěti let splatit alespoň 30% ze svých dluhů.

Jestliže se coby dlužník dohodnete se svými věřiteli na splátkovém kalendáři, soud rozhodne, jakou část z celkové splátky bude jaký věřitel dostávat. Tato částka se odvíjí od celkové výše dluhu. Dlužníkovi musí zbýt pouze nezabavitelné minimum, tj. základní nezabavitelná částka navýšená o třetinu zbytku mzdy, minimálně však o 3 112 korun.

Pravidla pro schválení oddlužení:

  • dluh musíte mít alespoň u 2 věřitelů
  • dluhy byste nesměli hradit déle než 30 dní
  • v průběhu 5 let musíte být schopni splatit alespoň 30% ze svého dluhu

Od nového roku by se však pravidla pro oddlužení měla změnit. Poslanci odsouhlasili novelu insolvenčního zákona, na základě které by se k osobnímu bankrotu mělo dostat mnohem více žadatelů. Poslanci doufají v to, že díky mírnějším podmínkám pro osobní bankrot se také sníží počet osob v exekuci, které v současné době raději pracují načerno.

Nová pravidla pro osobní bankrot

Insolvenční zákon by se měl změnit především v tom, že dlužníci nebudou muset dokazovat, že jsou schopni splatit určitou část svých závazků. Mělo by stačit pouze to, že vynaloží veškeré své úsilí k uspokojení věřitelů.

Dle návrhu novely by se z počátku mělo počítat se třemi variantami oddlužení:

  • 7-letá varianta – nemusíte splatit ani korunu
  • 5-letá – je nutné uhradit alespoň 30% dluhu
  • 3-letá – je nutné uhradit polovinu celkového dluhu

Největší diskuzi vyvolávala sedmiletá varianta oddlužení, při níž dlužník nemusel splácet ani korunu. Proto se poslanci rozhodli pro schválení pouze dvou variant, a sice pětileté a tříleté.

  • Pětiletá varianta oddlužení – dlužník musí splatit alespoň 30% dluhu. Pokud se mu to nepodaří, ale soud uzná, že dělal co mohl, aby dluh splatil, bude oddlužení uznáno za úspěšné a zbytek dluhů mu bude odpuštěn.
  • Tříletá varianta oddlužení – v rámci této varianty bude dlužník muset prokázat, že je schopen splácet své závazky. Tříletá varianta oddlužení bude určena pouze těm, kteří zvládnou splatit alespoň 60% dluhů.

Mírnější pravidla pro starobní a invalidní důchodce

Starobní a invalidní důchodci se dočkají mírnějších pravidel pro oddlužení. Celý proces oddlužení by pro ně měl trvat pouhé tři roky s tím, že musí vynaložit veškeré své úsilí pro uspokojení věřitelů. Mírnějších podmínek se dočkají pouze starobní důchodci a lidé zařazení ve II. nebo III. stupni invalidity.

Změny v pořadí splácení pohledávek

Změny se dotkly také pořadí splácení pohledávek. Úroky z prodlení se nově stanou podřízenou pohledávkou. V praxi by to mělo znamenat, že se budou splácet až poté, co všechny ostatní dluhy zahrnuté do osobního bankrotu budou splaceny. Bylo totiž běžnou praxí, že kvůli nutnosti splácet také úroky z pohledávky u jednoho věřitele, vůbec nedošlo na splácení věřitele jiného.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: , ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání