Každý by se takové události nejraději vyhnul. Autonehoda je nepříjemnou záležitostí i v případě, že se obejde bez zranění či ztráty na životech. Pokud vaše blízká osoba utrpí při autonehodě těžká poranění nebo dokonce následkem nehody zemře, máte možnost z povinného ručení viníka vznést nárok na odškodnění svých psychických útrap.

Občanský zákoník platný od roku 2014 dává soudům v přiznávání odškodnění mnohem větší volnost než předtím, takže pozůstalí nebo blízcí poškození mohou za svou psychickou újmu dostat větší částky než před rokem 2014. Tento fakt byl také jedním z důvodů pro zdražení povinného ručení.

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

… toto je znění paragrafu 2959. Dříve blízcí a pozůstalí obětí dostali pouze jednorázovou částku od 85 000 do 240 000 korun. Výše částky se odvíjela od příbuzenského vztahu. Problém byl v tom, že takovéto řešení nedokázalo přesně posoudit situaci a především prožité strasti pozůstalých. Nijak nebylo zohledněno to, zda manželé spolu žijí šťastně několik let, nebo zda mají před rozvodem.

S platností nového občanského zákoníku je každý případ posuzován individuálně. Pokud při autonehodě zahynou například oba rodiče, dostane jejich nezletilý potomek větší odškodné než dospělý potomek, který již žije ve své vlastní domácnosti.

Kromě individuálního posuzování konkrétní situace se také rozšířil okruh pozůstalých, kteří mají možnost si o odškodnění duševních útrap zažádat: kromě nejbližších příbuzných jsou také strýcové, tety, bratranci, sestřenice a dokonce také blízcí přátelé. Nemusí tedy nutně jít o příbuzné.

Při odškodňování hraje roli především zvážení dopadu újmy na psychiku pozůstalého. Vyčíslit pak takovou újmu ve financích je poměrně náročný proces. Nelze to dohledat v tabulkách ani medicínsky posoudit.

PŘÍKLAD: Skupina přátel jela autem na výlet. Během cesty řidič nezvládl řízení a srazil se s protijedoucím autem. On a jeden ze spolujezdců zemřeli. Jeden člověk byl těžce zraněn. Oba zesnulí byli v příbuzenském vztahu. Rodiče ztratili syny, prarodiče vnuky, vzdálenější příbuzní přišli o bratrance a spolujezdci o kamarády. Všem příbuzným chlapce, který nebyl viníkem nehody, vznikl nárok na odškodnění psychických útrap. Rodiče a sourozenci zemřelého dostali každý 500 000 korun, prarodiče dostali každý 350 000 korun, sestřenice, strýc a teta dostali každý 250 000 korun.

Pokud by stejná situace byla posuzována podle starého občanského zákoníku, nevznikl by nárok na odškodnění tolika lidem a vyplacené částky by byly přibližně poloviční.

V současné době se výše odškodného odvíjí především od:

  • intenzity vztahu pozůstalého se zemřelým
  • věku zemřelého a pozůstalého
  • míře hmotné závislosti pozůstalého na zemřelém
  • morálním zadostiučiněním, které plyne z jiného právního postihu viníka
  • míře zavinění
  • postoji žalovaného a jeho majetkových poměrech

Odškodnění za zraněného

Na odškodnění máte nárok také v případě, že váš příbuzný nehodu přežije, ale vážně se při ní zraní, a jestliže jeho léčba byla dlouhodobá a pro vás jako pro blízkou osobu psychicky náročná. Odškodnění se v takových případech pohybuje od 50 000 korun výš.

PŘÍKLAD: Řidič dodávky během couvání srazil paní, která utrpěla vážná zranění, několik týdnů bojovala o život, podstoupila řadu rehabilitací a vyšetření. Nakonec je zraněná paní v pořádku a nemá žádné trvalé následky. I tak má však nárok na odškodnění za psychickou újmu, stejně tak jako její manžel. Zraněné bylo pojišťovnou viníka vyplaceno 750 000 korun.

Odškodnění se vyplácí z povinného ručení viníka. Na relativně malé úrazy bez trvalých následků nárok na odškodnění uplatnit nelze.

Kde jsou hranice?

Ve srovnání s jinými evropskými státy jsou v náhrady nemajetkové újmy České republice poměrně vysoké. Kromě toho jsou rozhodnutí jednotlivých soudů u nás poměrně odlišné. Z těchto důvodů byly nejvyšším soudem stanoveny hranice, podle nichž má být určena výše odškodného.

U nejbližších osob (manželé, děti a rodiče) je to rozmezí 240 000 až 500 000 korun. To, zda bude náhrada zvýšena či snížena, se má odvíjet od závažnosti konkrétního případu.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání