Zakoupili jste si nemovitost, kterou teď pronajímáte? Těšíte se z příjmu navíc a kromě několika drobných oprav nemáte s pronajímaným bytem žádné výdaje? Stát se ale může cokoli, samozřejmě i to, že o svého nájemníka přijdete a s ním i o každoměsíční finanční přilepšení. Pojištění nájmu vám ušlé příjmy sníží.

Pojištění ušlého nájmu není na trhu žádnou novinkou. V České republice pojištění nájmu nabízí Allianz pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, DIRECT pojišťovna a Generali Pojišťovna.

Jak funguje pojištění nájmu?

Pojištění nájmu funguje na poměrně jednoduchém principu: pronajímáte nemovitost, kterou z nějakého důvodu nelze v současné době obývat. Přijdete o nájemníka a s ním také o zisk. V tom případě vám vzniká nárok na pojistné plnění za ušlý nájem.
Pojištění nájmu není možné sjednat samostatně. Jedná se o součást nebo volitelného připojištění k pojištění bytových domů, bytové jednotky, rodinného domu či chaty apod. Obvykle je také podmínkou, že objekt musí být trvale obydlený. Ve výjimečných případech lze pojistit i nebytové prostory.

Pan Hájek vlastní byt, který pronajímá. V patře nad bytem pana Hájka prasklo vodovodní potrubí a panu Hájkovi tak vznikly škody na majetku. Byt se stává neobyvatelný a pak Hájek ztrácí nájemníka. Musí nechat vyschnout stěny, vymalovat, … V případě, že je pan Hájek pojištěný, má v takovém případě nárok na odškodnění. Pojišťovně však musí doložit:

  • nájemní smlouvu sjednanou na dobu alespoň 12 měsíců
  • výši vzniklých škod z ušlého nájmu
  • potvrzení o řádném placení nájemného

Jaké jsou pojistné podmínky?

Aby vám pojišťovna zaplatila ušlé nájemné, musí být pojištěný objekt neobyvatelný z důvodu pojistné události. Vaše pojišťovna nemusí ale vždy všechno vnímat jako pojistnou událost. Vaše nemovitost nebude sice obyvatelná, ale pojišťovna vám určitý důvod neuzná, například proto, že ho má zmíněný ve výlukách.

Pojištění nájmu obvykle kryje škody způsobené požárem, vichřicí, krupobitím, úderem blesku, pádem letadla, vodou z vodovodního zařízení, zkratem elektromotoru, pádem stromu, nárazem vozidla apod.

Další potíž může nastat v okamžiku, kdy nemáte dost finančních prostředků na to, abyste škody opravili. Podle pojistných podmínek je vaší povinností škody včas odstranit a s opravami příliš neotálet. Žádná z pojišťoven nemá na opravy stanovenou konkrétní lhůtu. I toto však může být příčinou toho, že pojišťovna odmítne v rámci pojištění nájmu vaše ušlé zisky plnit.

Jaké jsou výluky z pojištění?

Jednou z výluk je výše zmíněný případ, a sice že se vám nepodaří včas odstranit příčinu a opravit škody, kvůli nimž se nemovitost stala neobyvatelnou.

Mezi další výluky patří zásah úředního nařízení, například nařízení demolice nebo zákaz obývání prostor.

Úskalí pojištění ušlého nájmu

Ušlé nájemné pojišťovna platí poměrem z pojistné částky. V praxi to znamená, že čím déle je nemovitost neobyvatelná, tím vyšší procento z pojistného získáte. Budete pojištěni na určitou částku a z ní pak získáte určité procento (minimálně 40%).

Ve smlouvě bývá obvykle uvedeno, že pojišťovna bude ušlé nájemné platit pouze po dobu, kdy je nemovitost neobyvatelná, nebo po dobu, kdy je platná nájemní smlouva. Nemovitost je sice neobyvatelná 3 měsíce, ovšem vám nájemní smlouva vyprší za měsíc. Pojišťovna vám ušlý zisk nahradí pouze za tento měsíc platnosti nájemní smlouvy.

Pojišťovny velmi pečlivě kontrolují a hlídají si, abyste nedostali na pojistném víc, než byste bývali získali z nájemného. Proto si pojistnou částku stanovte adekvátně výši nájemného, které byste obdrželi.

Často se také setkáte s tím, že vám bude pojistné poníženo o cenu energií, protože v době, kdy je nemovitost neobyvatelná, za energie tolik platit nemusíte.

Ještě před sjednáním smlouvy o pojištění nájmu se informujte, co spadá do výše nájemného a jakým způsobem ji pojišťovna bude posuzovat.

Připravte se na to, že pojistné plnění ušlého nájmu nikdy nebude ziskové. Kryje pouze vzniklé škody nebo jejich část.

Pojištění nájmu sníží vaši finanční zátěž a pomůže vám v době, kdy by vaše příjmy z nájmu byly nulové. S částkou, kterou od nájemce dostáváte, už ve svém rozpočtu počítáte. Pro někoho slouží coby zdroj příjmů, někdo ji investuje a jiný výdělky z nájmu spoří. V případě neobyvatelnosti nemovitosti vám však žádný příjem neplyne, naopak máte výdaje spojené s opravami, musíte platit zálohy na plyn a elektřinu, internet a další, takže se lehko dostanete do záporných čísel. A právě v takových situacích je pojištění nájmu ideálním produktem.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: , ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání