Krátce po koupi nového bytu vám po rekonstrukci koupelny praskne hadička přívodu vody a vy vytopíte byt, který se nachází v patře pod vámi. Byt jste koupili na hypotéku a je pojištěný. Řeknete si, že jste se díky tomu vyhnuli problémům. Nenechte se však mýlit. Za škody, které vznikly vašim sousedům, nejste odpovědni vy, a proto se na tuto událost pojistka nevztahuje!

Koupil jsem si byt na hypotéku, kde si banka stanovila podmínku pojištění majetku. Věděl jsem už předtím, že je to běžný postup banky. Je jasné, že si chtějí chránit nemovitost, kterou ručím. Požadoval jsem, aby mě pojistka kryla také v případě nenadálých událostí, například právě při vytopení sousedů.
V pojistce bylo zahrnuto pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škody z běžného života, tedy i vytopení sousedů.
Po rekonstrukci koupelny jsem podepsal předávací protokol, vše bylo v úplném pořádku. Jenže přes noc praskla hadička s přívodem vody. O škodách jsem se dozvěděl až ráno, kdy na mě zvonil soused, že jsem ho vytopil. A kromě jeho bytu ještě další byt pod ním. Škody byly vyčísleny asi na 50 000 korun.
Nejdřív jsem samozřejmě volal firmě, která rekonstrukce v koupelně prováděla. Ta se mnou k mému překvapení nechtěla vůbec nic řešit, protože jsem podepsal protokol, a protože prý škoda mohla nastat při užívání koupelny. Byl jsem odkázán na výrobce prasklé hadičky!
Poté jsem se obrátil na pojišťovnu. Zde jsem si byl jistý – platím přece pojistku pro případ vytopení sousedů! Nahlásil jsem tedy pojistnou událost a následovalo další nemilé překvapení. Pojistná událost je nelikvidní, což znamená, že ji pojišťovna nebude plnit. Z mé strany prý nedošlo k zanedbání údržby. Materiál byl bez poškození a montáž prováděla odborná firma. Všechny komponenty byly dodány. Aby pojistná událost mohla být plněna, musel bych porušit nějakou právní povinnost, a to se nestalo.
Tohle mi prostě nedává logiku. Proto jsem si snad pojistku sjednal, ne? Pro případ, kdy jsem nemohl zabránit škodě a zároveň jsem nic nezanedbal. I po přezkoumání jsem dopadl stejně. Abych byl odpovědný za škodu, musel bych se dopustit nějakého pochybení, což se nestalo. Jestliže se jednalo o vadu materiálu, nenesu na ni žádnou odpovědnost. Událost je tedy skutečně nelikvidní!
Luděk

Pojistky nemovitosti jsou často vinkulovány ve prospěch banky. V praxi to znamená, že pojistné plnění je vyplaceno bance, ne vám. Nemovitost je totiž de facto majetkem banky, a to až do doby, než se vám podaří hypotéku splatit.

Je taková praxe běžná?

Bohužel ano. Pokud by se pan Luděk pojistil u kterékoli jiné pojišťovny, s největší pravděpodobností by dopadl stejně. Pro vyplacení pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti je totiž nutné, aby se pojištěný, resp. majitel bytu, dopustil nějakého zanedbání, které by škodu způsobilo. V tomto případě tomu skutečně tak nebylo. Odpovědnost byla pravděpodobně na straně výrobce.

Aby mohla být pojistná událost likvidační, musela by například hadička být několik let stará, z čehož by bylo jasné pochybení na straně majitele, jehož povinností je materiál vyměnit.

V případu pana Luďka není důvod k tomu, aby pojistitel poskytoval pojistné plnění a dokonce ani sám pan Luděk není povinen škodu platit. U vady materiálu je odpovědný pouze výrobce.

Je vůbec možné pojistit se proti výše popsané škodě? Ano. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Podobný produkt nabízí pojišťovna Uniqa.

Vytopeným sousedům by měla škody pokrýt jejich pojistka domácnosti. Pojišťovna, u níž jsou sousedi pana Luďka pojištěni, následně budou vymáhat škody na tom, kdo nese za celou událost odpovědnost.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání