V letošním roce 2016 proběhla novela zákona o dani z příjmu, díky které byla zvýšena sleva na dani na druhé a další dítě. V platnost tato novela vstoupila 1. května 2016. Rodiny se dvěma a více dětmi si finančně polepší.

Sleva na dani na dítě smí být vždy uplatněna pouze jedním z rodičů. Jste-li zaměstnancem, podáváte žádost o slevu na dani na dítě každý měsíc při výpočtu čisté mzdy v rámci mzdové evidence. Jste-li OSVČ, slevu si odečtete vždy jednou za rok v daňovém přiznání. Přesto, že novela zákona nabyla platnosti až v květnu 2016, vyšší daňové zvýhodnění bude použito pro celý rok 2016.

Sleva na dani na jedno dítě se nemění. Na druhé dítě se zvýšilo o 1 200 korun a na třetí a další děti vzrostlo o 3 600 korun.

 • Sleva na dani na 1. dítě za rok 2016: 13 404 korun
 • Sleva na dani na 2. dítě za rok 2016: 17 004 korun
 • Sleva na dani na 3. a každé další dítě za rok 2016: 20 604 korun

O kolik si rodiny s více dětmi od roku 2016 polepší?

 • Rodina s jedním dítětem: 13 404 korun
 • Rodina se 2 dětmi: 30 408 korun
 • Rodina se 3 dětmi: 51 012 korun
 • Rodina se 4 dětmi: 71 616 korun
 • Rodina s 5 dětmi: 92 220 korun
 • Rodina se 7 dětmi: 112 824 korun

Zaměstnanci, kteří slevu na dani na dítě uplatňují, dostanou vyšší čistou mzdu již s výplatou za květen 2016. Za předchozí období, tedy za měsíce před účinností legislativní změny (leden, únor, březen a duben 2016), zaměstnanci vzniká nárok na daňovou vratku, kterou obdrží začátkem roku 2017 s výplatou po ročním zúčtování.

Příklad: Máte 3 děti a jste zaměstnancem, který uplatňuje slevu na dani na děti. Od května 2016 si polepšíte o 400 korun měsíčně. Sleva na daní na 1. dítě je v květnové výplatě stejná (1 117 korun). Sleva na dani na 2. dítě vzrostla z 1 317 na 1 417 korun. Sleva na dani na 3. dítě vzrostla z 1 417 na 1 717 korun. Za měsíce leden, únor, březen a duben máte nárok na daňovou vratku ve výši 1 600 korun, kterou obdržíte s výplatou po ročním zúčtování za rok 2016. Se třemi dětmi si za rok 2016 polepšíte o 4 800 korun.

Sleva na dani na novorozence

Pokud se vám narodí další dítě, můžete slevu na dani na toto dítě uplatnit za měsíc, v němž se narodilo. Je třeba doložit kopii rodného listu a čestné prohlášení druhého z manželů, že slevu neuplatňuje.

Sleva na dani na studenta

Jestliže uplatňujete slevu na dani na dítě studující na střední škole, máte nárok ho uplatnit i za měsíce, kdy má prázdniny, tedy v případě, že dítě pokračuje ve studiu bez přerušení. Pokud vaše dítě odmaturovalo a od července se zapsalo na úřad páce nebo nastoupilo do zaměstnání, máte nárok uplatnit na něj slevu na dani pouze do června.

Výjimku tvoří případy, kdy:

 • Maturant o prázdninách provádí činnost na dohodu o provedení práce s výdělkem maximálně 10 000 korun.
 • Maturant během prázdnin nevykonává žádnou výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění.
 • Maturant je neúspěšný a v září ho čeká náhradní termín maturit. Podmínkou je však nezaopatřenost dle zákona o státní sociální podpoře během měsíců červenec a srpen. Nesmí tedy vykonávat žádnou výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění. Za září, kdy probíhá náhradní termín maturit, již slevu na dani uplatnit nelze.

Sleva na dani na vysokoškoláka

Slevu na dani na vysokoškoláka můžete coby rodič uplatnit v případě, že splňujete podmínku společné domácnosti. Pokud je maturant úspěšný a od nového školního roku pokračuje ve studiích na VŠ, máte nárok slevu na dani uplatnit i za měsíce, kdy měl prázdniny (pokračuje-li dítě ve studiu bez přerušení). Naposledy je možné slevu na dani na dítě uplatnit v měsíc, kdy dosáhne věku 26 let (při splnění podmínky nezaopatřenosti).

Ohodnoťte článek
 

Štítky: , ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání