Články za: nejlepší dluhopisy

Jaké dluhopisy jsou nejvýhodnější?

Dluhopisem rozumíme dluhový cenný papír, se kterým souvisí závazek emitenta splatit dluh věřiteli včetně úroku, o nějž je dluhopis navýšen. S dluhopisem vzniká závazek emitenta zaplatit tyto závazky. Na stejném principu fungují i státní dluhopisy: stát si prostřednictvím dluhopisů půjčí od obyvatel finanční prostředky, přičemž se zavazuje  jejich vrácení včetně […]

 
 
 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání