Vdovský důchod není přiznáván automaticky, pro jeho získání je třeba splnit veškeré zákonné podmínky.

Ztráta manžela, nebo manželky je složitou životní situací, na kterou myslí zákon o důchodovém pojištění. Ten stanoví podmínky pro nárok na vdovský důchod. Prvním krokem k důchodu je obrácení se na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde je možné získat veškeré informace a o důchod zažádat.

Kdo má vdovský důchod nárok?

old-people-1555705_640

Vdova má nárok na pobírání důchodu po zesnulém manželovi v případě, kdy zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Nárok vzniká také v případě pracovního úrazu.

Při přiznání důchodu se nesleduje životní situace pozůstalého, ani jeho aktuální příjem.  Výše se vypočítává z důchodu, který zesnulý pobíral, nebo na který by měl zesnulý nárok.

Tip: Podívejte se na další informace o vdovských a vdoveckých důchodech na stránkách pohřební služby Praha.

Co je třeba doložit?

Na žádost o vdovský důchod není žádný formulář, žádost se sepisuje na ČSSZ přímo do interního systému. Pokud tedy vdova splňuje výše uvedené podmínky, předloží pouze tyto potřebné dokumenty:

  • oddací list
  • úmrtní list
  • občanský průkaz

Pokud zesnulý nebyl starobním nebo invalidním důchodcem, je třeba doložit více dokumentů. Mimo výše uvedených je třeba doložit následující doklady zemřelého:

  • doklady o studiu
  • vojenskou knížku, případně propouštěcí list
  • potvrzení o případné evidenci úřadu práce
  • evidenční list důchodového pojištění

V případě, že vdova žádá o sirotčí důchody pro děti, je nutné doložit jejich rodné listy a potvrzení o studiu.

hands-981400_640

Jak se vdovský důchod počítá?

Vdovský a vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná, v roce 2017 činí 2550,- korun měsíčně. Procentní výměra se počítá individuálně a rovná se polovině procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu na který měl nárok zesnulý.

Tip: Vypočítejte si přesnou výši důchodu, na který máte nárok: Vdovský důchod 2017 – kalkulačka.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: , ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání