Během posledních let prošel výdajový paušál několika změnami. Oproti minulým létům se snížila částka, kterou můžeme na výdaje uplatnit. Výdajový paušál se v současnosti vyplatí především už jen u nižších příjmů kolem jednoho milionu ročně, nebo u neprodejních činností.

Osoby samostatně výdělečně činné se mohou před každým podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob rozhodnout, zda budou náklady spojené s podnikatelskou činností prokazovat jednotlivě, nebo zda využijí paušální výdaj dle druhu podnikatelské činnosti. Výdajový paušál výrazně snižuje administrativu i daňové zatížení, ale také chyby a rizika.

Základem daně je roční příjem ponížený o výdaje uplatněné paušálem. Výše výdajového paušálu je odlišná v závislosti na tom, jakou činnost vykonáváte. Za rok 2018 lze výdajový paušál počítat vždy maximálně z částky jeden milion korun, přestože jsou vaše roční příjmy vyšší.
Paušální výdaj se podnikatelům vyplatí především v případě, kdy jsou jejich skutečné příjmy vyšší, nebo pokud jste OSVČ a nemáte žádné reálné výdaje (například novináři, umělci apod.).

Sazba pro výdajový paušál

  • 80% výdajový paušál – je nejvyšší a lze ho uplatnit pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro řemeslné živnosti
  • 60% výdajový paušál uplatňují ostatní živnostníci
  • 40% výdajový paušál je určen pro ostatní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (například autorské honoráře)
  • 30% výdajový paušál lze využít pro příjem z pronájmů

Ve výdajovém paušálu jsou již zahrnuty všechny výdaje. Nad rámec výdajů uplatněných procentem z příjmů tedy nelze uplatnit žádné další finanční částky. OSVČ odvádějí z hrubého zisku kromě daně z příjmu fyzických osob také zdravotní a sociální pojištění.

Protože sociální pojištění nemůže být při výkonu hlavní činnosti nikdy nulové (na rozdíl od daně z příjmu), platí OSVČ při nižším zisku nejvíce právě na povinném pojistném. V případě, že jsou skutečné výdaje nižší než výdaje paušálem, dochází k finanční úspoře oproti vedení daňové evidence nejen na dani z příjmu fyzických osob, ale také na zdravotním a sociálním pojištění.

Může samozřejmě také nastat případ, kdy OSVČ vykonává dvě různé činnosti, u nichž je rozdílný výdajový paušál. V takovém případě nemohou u jedné činnosti uplatnit skutečné výdaje a u druhé výdajový paušál. Je nutné pak uplatnit výdajový paušál pro každou činnost. Limit pro maximální výdajový paušál se pro každý z nich počítá zvlášť.

OSVČ, které uplatňují výdaje paušálem, mohou za loňský rok využít také slevu ve výši 24 840 korun na manželku, která má vlastní rozhodné příjmy nepřekračující 68 000 korun za rok. Daňové zvýhodnění lze uplatňovat také na děti.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání