Během roku 2016 bylo vládou schváleno hned několik opatření, které finančně pomohou rodinám s dětmi. Na účinnosti by měly nabýt od roku 2017. Na jaké změny se rodiny s dětmi mohou těšit?

Vyšší daňové zvýhodnění na děti

V příštím roce se má zvednout daňové zvýhodnění na 2. a 3. vyživované dítě. Dítě s vámi musí žít ve společné domácnosti. Sleva na dani na jedno dítě zůstává stejná.

  • sleva na dani na 1 dítě: 13 404 korun/rok
  • sleva na dani na 2. dítě: 19 404 korun/rok (dosud 17 004 korun/rok)
  • sleva na dani na 3. a každé další dítě: 24 204 korun (dosud 20 604 korun/rok)

Vyšší sleva na dani na druhé a třetí dítě by měla začít platit od 1. ledna 2017. Pokud je dítě zdravotně postižené, sleva na dani bude dvojnásobná (jako doposud).

Podnikatelé a živnostníci slevu na dani uvedou do daňového přiznání v roce 2018. Pokud jste zaměstnancem a zálohu na daň za vás odvádí zaměstnavatel, částka se vám navýší už v lednové výplatě 2017.

Vyšší rodičovský příspěvek

Od roku 2017 můžete rodičovský příspěvek čerpat jednodušším způsobem a rychleji. V současné době můžete celkem vyčerpat 220 000 korun přičemž nejvyšší rodičovský příspěvek je 11 500 korun měsíčně.

Od roku 2017 budete moci celou částku vyčerpat už během půl roku. Výše měsíčních dávek vzroste, ale bude se i nadále odvíjet od výše příjmu. Měsíční dávka rodičovského příspěvku přitom nesmí přesáhnout 70% vyměřovacího základu (hrubého měsíčního výdělku).

PŘÍKLAD: pokud jste vydělávali 30 000 měsíčně hrubého, budete moci nejrychleji celkovou částku 220 000 korun vyčerpat během 10 měsíců.

Horní hranici rodičovského příspěvku bude určovat peněžitá pomoc v mateřství. V roce 2016 byla maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 32 640 korun.

Pokud vám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství (protože jste nesplnili potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění), v roce 2016 jste spadali do nejpomalejší kategorie čerpání rodičovského příspěvku. Ten se vyplácel měsíčně až do 4 let věku dítěte, a to v pevně daných dávkách. Od roku 2017 budou mít rodiče možnost více regulovat rychlost čerpání: maximální měsíční dávka bude 7 600 korun po celou dobu čerpání rodičovského příspěvku.

Od nového roku bude také dítě smět navštěvovat mateřskou školku či jiné předškolní zařízení, aniž by to jakkoli ovlivnilo vyplácení rodičovského příspěvku.

Zvýhodnění pro tatínky

Od roku 2017 budou moci novopečení otcové čerpat týdenní placené volno, během nějž budou místo mzdy pobírat dávku otcovské poporodní péče. Nárok na tuto dávku vzniká všem zaměstnancům i podnikatelům, kteří alespoň 3 měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou platili nemocenské pojištění.

Na otcovskou dovolenou nemusíte nutně nastoupit ihned po narození dítěte. Využít ji můžete kdykoli během prvních 6 týdnů po narození potomka.

Výše dávky se bude vypočítávat jako 70% hrubé mzdy či platu. Omezení pro peněžitou pomoc v mateřství platí i v tomto případě stejně.

Změny v sirotčím důchodu

Zásadní změnou by mělo být to, že na sirotčí důchod bude mít nárok víc dětí než doposud.

Nově nárok na sirotčí důchod vzniká také dětem, jimž zemřel rodič, jemuž nebylo ještě ani 28 let a který během posledních deseti let platil alespoň 1 rok odvody na sociální pojištění – popřípadě jemuž je nad 38 let a během posledních dvaceti let platil alespoň 2 roky odvody na sociálním pojištění.

Ohodnoťte článek
 

Štítky: , ,

 

Žádné komentáře

Buď první,kdo zanechá komentář.

Vložit komentář


 
 
 

O magazínu JakNaFinance.eu

Internetový magazín JakNaFinance.eu se snaží jednoduchou a maximálně srozumitelnou formou poskytovat informace z oblasti financí, bankovních i nebankovních půjček, úvěrů a hypoték.

Vyhledávání